Stacyjkowo pokazuje perypetie trojga małych ciuchciaków, Wilsona, Bruna i Koko dając jednocześnie cenne narzędzia, które pomogą twojemu przedszkolakowi rozwinąć cenne życiowe umiejętności, które nazywamy Celami Małych Ciuchciaków

Będziemy zamieszczać ciekawe zadania na naszej stronie internetowej i nowe wideoklipy na naszym kanale YouTube, by pomóc twojemu małemu ciuchciakowi rozwijać te umiejętności.

 

ROBIENIE TEGO CO NALEŻY

Sztuka dokonywania "właściwych wyborów". Dzieci w tym wieku mają silną potrzebę niezależności. Stacyjkowo traktuje ją jako bardzo pozytywne zjawisko i wzmacnia ją we właściwy sposób. Proces podejmowania decyzji u naszej trójki ciuchciaków jest zawsze wyważony i odpowiedzialny, co pomaga dzieciom uczyć się dokonywać własnych wyborów i nigdy się nie bać prosić o pomoc.

UWAŻNE SŁUCHANIE

Troje małych uczniów i inne ciuchciaki otrzymują instrukcje od Wioli i uczą się od swoich nauczycieli, jak być najlepszym! U dzieci rozwija się na tym etapie poczucie moralności, i choć są niezależne, mają skłonność do zadowalania rodziców i innych osób z autorytetem. Stacyjkowo podsyca tę postawę, ukazując korzyści płynące ze słuchania starszych.

PRACA W EKIPIE I WSPÓŁPRACA

Trójka Małych Ciuchciaków, Wilson, Bruno i Koko, lubi ze sobą współpracować i wykonywać wspólnie zadania. Na tym przedoperacyjnym etapie rozwoju, kiedy kształtuje się autonomia, dzieci pragną być samodzielne. Chociaż to pozytywne zjawisko, może prowadzić do izolacji, kiedy dziecko chce robić wszystko samo. Dlatego tak ważne jest w tej grupie wiekowej mówienie o wartości pracy w ekipie.

SZACOWANIE RYZYKA I BEZPIECZEŃSTWO

Małe ciuchciaki zdają się na przewodnictwo swoich opiekunów, tak jak małe dzieci obserwują dorosłych, aby zrozumieć, czy coś jest bezpieczne i czy mogą podjąć ryzyko. Małe dzieci początkowo nie są w stanie oszacować ryzyka podczas zabawy czy w codziennych sytuacjach. Stworzenie bezpicznego otoczenia jest więc podstawą. Ciuchciaki, tak jak dzieci, na własnych błędach uczą się oceniać ryzyko. Stacyjkowo pomaga dzieciom zrozumieć, że w drodze od przygody do przygody mogą sobie nabić guza i że to jest w porządku.

POMAGANIE INNYM

Dzielenie się to ważna umiejętność, która pomoże dziecku funkcjonować w społeczeństwie. Na tym etapie rozwoju dzielenie się i pomaganie innym nie przychodzi łatwo, bo małe dzieci są często skoncentrowane na sobie. W Stacyjkowie wszyscy dają coś z siebie i pomagają sobie nawzajem, co pozwala dzieciom zrozumieć i zaakceptować, że dobrze jest się dzielić i że pomaganie innym jest bardzo satysfakcjonujące!

CIERPLIWOŚĆ

Na tym etapie rozwoju dzieci bywają z natury impulsywne. Dzieje się tak dlatego, że uczą się eksplorując i nie są w stanie przewidzieć konsekwencji swoich działań. Małe ciuchciaki uczą się wykonywać zadania i opanowywać nowe umiejętności bez pośpiechu. Stacyjkowo pomaga dzieciom zrozumieć, że czasami impulsywność ma negatywne skutki. Przemyślane działanie prędzej przyniesie oczekiwane rezultaty. Spokojnie i bez pośpiechu to właściwa strategia.

RADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI

Na tym etapie rozwoju dzieci starają się zrozumieć swoje uczucia nazywając je oraz wyrażając. Jednocześnie uczą się też rozpoznawać uczucia innych oraz reagować na nie z szacunkiem. Nasze małe ciuchciaki znajdą się w sytuacjach, w których poczują się szczęśliwe, smutne, zdziwione, zagniewane lub sfrustrowane. W ten sposób pomagamy dzieciom nauczyć się identyfikować i radzić sobie z własnymi i cudzymi emocjami.

WIARA W SIEBIE

Widzowie Stacyjkowa są na etapie wczesnej socjalizacji, kiedy zaczyna się przedszkole. Może to być przejście stresujące dla tych dzieci, których potrzeby wciąż koncentrują się wokół bezpieczeństwa. Nasze małe ciuchciaki obserwują starsze ciuchcie i swoich przyjaciół i czasem mogą przeceniać swoje zdolności. Podobnie jak małe dzieci, potrzebują wsparcia i wskazówek, by zbudować wiarę w siebie. Zachęcani przez starsze ciuchcie i inne ciuchciaki, widzowie odkrywają, że często to co na początku nas przeraża, nie jest aż takie złe.

PRZYJAŹŃ I RELACJE Z INNYMI

Nasze MałeCiuchciaki są sobie oddane i wspierają się wzajemnie na wiele sposobów. Dzieci w tym wieku zwykle uwielbiają przebywać z rówieśnikami, bawić się i uczyć od siebie nawzajem. Budowanie i podtrzymywanie relacji to podstawa życia społecznego twojego dziecka od żłobka aż po dorosłość. W Stacyjkowie społeczność jest zbudowana w oparciu o przyjaźń i silne poczucie przynależności. W ten sposób twoje dziecko uczy się pewności siebie, empatii i szacunku dla innych.

WYTRWAŁOŚĆ

Dzieci w tym wieku łatwo ulegają frustracji, częściowo dlatego,że lubią czuć natychmiastową satysfakcję, a częściowo dlatego, że mają ograniczony czas koncentracji uwagi. Nasze małe ciuchciaki szlifują swoje umiejętności pod okiem doświadczonych ciuchci i ich cierpliwość bywa często wystawiana na próbę. Ciuchciaki ciężko pracują, żeby wykonać zadanie. Jak stwierdzi Bruno, nie chodzi tylko o siłę czy talent, lecz raczej o skupienie, o to, by nie ustawać w wysiłkach i dawać z siebie jak najwięcej.

UCZENIE SIĘ NOWYCH RZECZY

Nasza trójka ciuchciaków uczy się jeździć po torach. Tak jak małe dzieci, oni też bardzo chcą się uczyć nowych rzeczy. Dzieci uczą się i rozwijają w zadziwiającym tempie. Są bardzo twórcze, mają bogatą wyobraźnię, są ciekawe, i kochają aktywność fizyczną. Kiedy się uczą nowych rzeczy, rozwijają zdolności intelektualne, emocjonalne, kognitywne i motoryczne. W tej fazie rozwija się język i zdolności poznawcze. Stacyjkowo promuje proces uczenia pokazując, że może on być zabawny i wciągający.

TROSKA O SIEBIE I INNYCH

Troje małych ciuchciaków uczy się, pomagać sobie i innym dzięki narzędziom dostępnym w Stacyjkowie. Nawet we wczesnych fazach rozwoju dzieci powinny się uczyć dbać o siebie, bo to pozwala im być samowystarczalnymi i obchodzić się bez ciągłej obecności opiekuna. Stacyjkowo wspiera ten proces pokazując widzom jak ważna jest troska o siebie, wyrażanie potrzeb i bycie czujnym na potrzeby innych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nasze ciuchciaki uczą się rozwiązywać problemy obserwując starsze ciuchcie, próbując i ćwicząc. Widzowie Stacyjkowa spotkają się z małymi trudnościami w codziennym życiu, takimi jak konieczność zawiązania sznurówki czy zabawka, która nie działa. Niektóre dzieci same się zmierzą z trudnością, podczas gdy inne poproszą o pomoc dorosłego. Nasi praktykanci mogą liczyć na pomoc innych, ale czasami są zdani tylko na siebie i swoje narzędzia, by wybrnąć z trudnej sytuacji czy kłopotu, który sami sprowokowali. W ten sposób pokazują dzieciom, jak zebrać to, czego się nauczyły o rozwiązywaniu problemów.